English-Turkish translations for drunkard:

ayyaş · sarhoş · other translations

drunkard ayyaş

He's not only a drunkard, but also a drug addict.

O, sadece bir ayyaş değil, aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı.

She's forcing me to marry an old man, a drunkard.

Beni ayyaş yaşlı bir adamla, evlenmem için zorluyor.

The drunkard or the gifted musician. Huh.

Ya ayyaş ya da yetenekli bir müzisyen.

Click to see more example sentences
drunkard sarhoş

Inside of a year, she was a hopeless drunkard.

Bir yıl içinde ümitsiz bir sarhoş oldu.

Fear did the same for Hardenbrook and the drunkard Philipse.

Korku Noter Hardenbrok için de aynısını yaptı ve sarhoş Philipse için de.

You are drunkards, tricksters, villains, whoremasters, godless, self-seeking, ambitious tricksters.

Siz sarhoş, düzenbaz, ifrit, fuhuş yapan dinsiz, çıkarcı, hırslı sahtekarlarsınız.

Click to see more example sentences