drunks

All that matters now is that I'm drunk and happy and I want you to be here drunk and happy with me.

Önemli olan tek şey, şu an sarhoş ve mutlu olmam ve senin de burada benimle sarhoş ve mutlu olmanı istiyorum.

Look, honey, I was really drunk and made a huge mistake last night.

Bak tatlım, dün gece çok sarhoştum ve büyük bir hata yaptım.

You know I'm only doing this because I'm lonely and drunk and you smell really good.

Bunu sadece sarhoş ve yalnız olduğum için yaptığımı biliyorsun. Ve çok güzel kokuyorsun.

Look, I got really drunk last night. I made a stupid mistake.

Bakın dün gece çok sarhoş oldum ve çok salakça bir hata yaptım.

Because I'm gonna be very, very, very, very drunk.

Çünkü çok, çok, çok, çok sarhoş olacağım.

But you have to promise me that you won't get drunk or naked.

Ama sen de bana bir daha sarhoş ya da çıplak olmayacağına söz ver.

Well, at least I'm not drunk all the time.

Pekala, en azından ben tüm gün sarhoş değilim.

But Charlie wasn't drunk last night.

Ama Charlie dün gece sarhoş değildi.

Then you'll be a dirty old man, and you'll be a drunk.

Sonra yaşlı ve pis bir herif olacaksın. Bir sarhoş olacaksın.

Detective, I am not drunk, and I'm not stupid.

Dedektif, ben sarhoş değilim. Aptal da değilim.