English-Turkish translations for dryer:

Kurutma makinesi · other translations

dryer Kurutma makinesi

Tammy, did you remember your hair dryer and your tarot cards?

Tammy, sizin saç kurutma makinesi ve tarot kartlarını hatırladın mı?

A hair dryer? We're partners, Irma.

Saç kurutma makinesi mi? lrma, biz ortağız.

Which means someone either plugged in the world's largest hair dryer, or the biotransfuser just went online.

Bu da demek oluyor ki ya birisi dünyanın en büyük saç kurutma makinesini fişe taktı ya da az önce biyotransfüj çalıştırıldı.

Click to see more example sentences