English-Turkish translations for duchess:

Düşes · other translations

duchess Düşes

I'm supposed to be the Grand Duchess Anastasia but I think I look more like the Chrysler Building.

Büyük Düşes Anastasia gibi olmam gerekiyordu ama sanırım daha çok bir Chrysler binası gibi görünüyorum.

But she's a duchess.

Ama o bir düşes.

Are you a duchess?

Sen bir düşes misin?

Click to see more example sentences