English-Turkish translations for dud:

işe yaramaz · other translations

dud işe yaramaz

He's still a dud, though.

O hala bir işe yaramaz, gerçi.

But that was a dud.

Ama bu işe yaramazdı.