English-Turkish translations for dude:

ahbap · kanka · herif · çocuk · züppe · Eleman · abi · züppe adam · turist · other translations

dude ahbap

Dude, I was thinking, I was, like, You know, I probably need a plan here but what plan?

Ahbap, düşünüyordum da, ben anlarsın ya, muhtemelen bir plana ihtiyacım var ama ne planı?

Can you help me out here, dude?

Bana yardım eder misin ahbap? Hayır.

You're a genius, dude!

Sen bir dâhisin, ahbap!

Click to see more example sentences
dude kanka

Do you know what this means, dude?

Bu ne anlama geliyor biliyor musun kanka?

Come on, dude. What about? What about Black Friday?

Hadi ama, kanka Kara Cuma işi ne olacak?

Dude, what's going on?

Kanka, ne oluyor burada?

Click to see more example sentences
dude herif

A few minutes later, that dude came out.

Birkaç dakika sonra da o herif çıktı.

Like a dude.

Bir herif gibi.

And the black dude says, "Everybody's asleep.

Ve siyah herif diyor ki; "Herkes uykuda.

Click to see more example sentences
dude çocuk

No, this is my child, dude.

Hayır, bu benim çocuğum, dostum.

I thought this dude is great

Düşündüm ki bu çocuk harika.

Dude, these kids practice every day, all right?

Dostum, bu çocuklar her gün çalışıyorlar, tamam mı?

Click to see more example sentences
dude züppe

This guy makes Captain America look like "the dude.

Bu adam Kaptan Amerika'yı "Züppe" gibi gösteriyor.

Hey, watch the hands, dude.

Hey. Elini dikkat et züppe.

You're dead, dude.

Sen öldün, züppe.

Click to see more example sentences
dude Eleman

That dude was pretty handsome huh?

Şu eleman oldukça yakışıklı, ha?

First off, there's that dude, Poet.

İlk olarak şu eleman var, Şair.

Yeah, I'm dancing for dudes.

Evet, elemanlar için dans ediyorum.

Click to see more example sentences
dude abi

Look, dude, she's not my girlfriend.

Bak abi, o benim kız arkadaşım değil.

Dude, this is my day.

Abi bu benim günüm.

Dude, all right, I'm fine.

Abi tamam, ben iyiyim.

Click to see more example sentences
dude züppe adam

This guy makes Captain America look like "the dude.

Bu adam Kaptan Amerika'yı "Züppe" gibi gösteriyor.

He's a cool dude, and you... .home-breaker, man-chaser.. and you don't even know Hindi.

O serin bir züppe, ve sen... . Ev-büyük dalga, adam-takipçi.. Ve sen hatta, Hintçe'yi bilmezsin.

dude turist

Dude, some tourists got killed.

Adamım, bazı turistler öldü.