English-Turkish translations for duel:

düello · düello etmek · other translations

duel düello

It was a duel between the handsome good guy and the ugly bad guy.

Bu yakışıklı ve iyi bir adamla kötü ve çirkin adam arasında bir düello gibiydi.

This man has just killed a samurai in a duel.

Bu adam daha yeni, düelloda bir Samuray'ı öldürdü.

But some day we'll duel.

Ama bir gün düello yapacağız.

Click to see more example sentences
duel düello etmek

Matt, you challenged him to a duel.

Matt, onu bir düelloya davet ettin.

I, Prince John, challenge you to a duel.

Ben, Prens John, seni düelloya davet ediyorum.

Yeah, I accept your duel.

Evet, düelloyu kabul ediyorum.