English-Turkish translations for duffer:

beceriksiz · other translations

duffer beceriksiz

But your name is Aladin, isn't it, duffer?

Adın Aladin öyle değil mi? Beceriksiz mi?

You thought Danny Toyle was Danny Denzongpa... .and you drove him away, you duffer.

Sen Danny'i de Toyle Danny Denzongpa sanmıştın ve onu uzaklaştırmıştın, seni beceriksiz.

And which old duffer sent you money?

Ve hangi yaşlı beceriksiz size para yolladı?

Click to see more example sentences