English-Turkish translations for dug:

kazmak · other translations

dug kazmak

It's like I've dug a tomb for myself.

Bu tıpkı kendim için mezar kazmak gibi.