English-Turkish translations for duplicate:

kopya · çift · kopyasını yapmak · yinelenen · suret, suret. · other translations

duplicate kopya

Here, when the time code duplicates a living thing, the copy is always doomed.

Zaman kodu yaşayan bir şeyi kopyaladığı zaman kopya olan her zaman yok olur.

Maybe he's a clone or a duplicate or something.

Belki klon, kopya ya da öyle bir şeydi.

It's a duplicate.

Bu bir kopyası.

Click to see more example sentences
duplicate çift

These are the duplicates, this is the album I use for the duplicates.

Bunlar çift kartlar ve bu da çift kartlar için kullandığım albüm.

Anyway, I have another album for the duplicates.

Neyse ki, çift kartlar için başka bir albümüm var.

A duplicate, do you understand?

Bir çift, anlıyor musun?

Click to see more example sentences
duplicate kopyasını yapmak

Why would they duplicate this village except to deceive the Ba'ku?

Neden Ba'ku ları aldatmak için bu köyün kopyasını yapsınlar?

It says, "Do not duplicate".

Diyor ki, "Kopya yapmayın".

duplicate yinelenen

We can't duplicate them.

Biz yinelenen olamaz onları.

duplicate suret, suret.

Forms, paperwork, duplicates little perforated lines.

Formlar, evraklar, suretler küçük delikli çizgiler.