English-Turkish translations for durability:

dayanıklılık · other translations

durability dayanıklılık

Yeah, but the CR-V adds durability and storage.

Evet ama CR-V'ın dayanıklılığı ve bagaj hacmi daha iyi.

Perfectly balanced power and durability.

Mükemmel dengeli güç ve dayanıklılık.

Weight and durability are two separate things.

Ağırlık ve dayanıklılık birbirinden farklı şeyler.

Click to see more example sentences