English-Turkish translations for durable:

dayanıklı · sağlam · other translations

durable dayanıklı

The weapons in that room are surprisingly flexible, durable and deadly.

O odadaki silahlar, şaşırtıcı şekilde esnek, dayanıklı ve ölümcül.

I will say you've become more reliable and durable.

Söylemeliyim ki, daha güvenilir ve dayanıklı olmuşsun.

A cellulose, rather like papyrus, which would explain its durability.

Bu selüloz papirüs gibi değil, bu da dayanıklılığını açıklıyor.

Click to see more example sentences
durable sağlam

Even the most durable fabric wears out eventually.

En sağlam kumaş bile eninde sonunda yıpranır.

Krexboard is recycled diapers, and fabu-deck supports gay lumberjacks. I agree that grello is durable. No, krexboard.

Krexboard geri-dönüşümlü bebek bezi ve fabu-deck gay oduncuları destekliyor. bence de grello sağlam. hayır, krexboard. grello. iyi seçim.

Your nylons are always so astonishingly durable.

Senin çorapların daima şaşılacak derecede sağlam.