English-Turkish translations for during:

-ken · sırasında · boyunca · de · esnasında · süresince · zarfında · other translations

during -ken

During the Chinese ghost month, if you ever find a ghost you have bad luck the whole month.

Bu çin hayalet ayı boyunca, eğer bir hayalet bulursan, ay boyunca kötü şans getirir.

Look: Here, during the war, everything was okay.

Bak, burada savaş sırasında, her şey yolundadır.

Your generosity is greatly appreciated especially during this health inspection season.

Cömertliğin çok makbule geçti özellikle de bu sağlık teftişi döneminde.

Click to see more example sentences
during sırasında

Listen, thank you so much For being so great during all this.

Dinle. Tüm bu şeyler sırasında bu kadar harika olduğun için çok sağ ol.

I saw something during my attack.

Saldırı sırasında bir şey gördüm.

Was anyone there during the fight?

Kavga sırasında orada olan biri var mı?

Click to see more example sentences
during boyunca

During the Chinese ghost month, if you ever find a ghost you have bad luck the whole month.

Bu çin hayalet ayı boyunca, eğer bir hayalet bulursan, ay boyunca kötü şans getirir.

Attention, all personnel, please keep working during the following announcement.

Dikkat, tüm personel lütfen anons boyunca çalışmaya devam edin.

It'll keep you in a good place during surgery, okay?

Bu seni ameliyat boyunca güzel bir yerde tutacaktır, tamam mı?

Click to see more example sentences
during de

Perhaps it was being used to protect a dangerous biological weapon during transport.

Belki de tehlikeli biyolojik bir silahı taşıma esnasında korumak için kullanılıyordu.

Your generosity is greatly appreciated especially during this health inspection season.

Cömertliğin çok makbule geçti özellikle de bu sağlık teftişi döneminde.

During that time, I also grew up a little

O süre zarfında ben de biraz büyüdüm.

Click to see more example sentences
during esnasında

Perhaps it was being used to protect a dangerous biological weapon during transport.

Belki de tehlikeli biyolojik bir silahı taşıma esnasında korumak için kullanılıyordu.

Mysterious death during brain surgery

Beyin ameliyatı esnasında esrarengiz ölüm

Here, during this hearing, and then again during trial.

Burada, duruşma esnasında ve sonrasında tekrar mahkeme sırasında.

Click to see more example sentences
during süresince

So much has happened during the last week.

Geçen hafta süresince o kadar çok şey oldu ki.

No phone calls during the treatment.

Tedavi süresince telefon görüşmesi yok.

Yes, and I earned that horse during that stretch believe me.

Evet ve o gerginlik süresince o atı ben kazandım, inanın bana.

Click to see more example sentences
during zarfında

During that time, I also grew up a little

O süre zarfında ben de biraz büyüdüm.

During his short lifetime.

Onun kısa hayat zarfında