English-Turkish translations for dutchman:

Hollandalı · other translations

dutchman Hollandalı

And you are a heretic Dutchman pirate!

Ve sen de kafir Hollandalı korsan!

Same as everybody else, working for the Dutchman.

Herkes gibi, biz de Hollandalı için çalışıyoruz.

Another Dutchman dead in mortal sin.

Bir başka Hollandalı günah içinde öldü.

Click to see more example sentences