English-Turkish translations for dutiful:

saygılı · other translations

dutiful saygılı

Values like honor, duty, discipline, like sacrifice, service, and respect.

Onur, görev, disiplin gibi, fedakarlık, hizmet ve saygı gibi değerler.

Loyalty, duty, respect, honor, integrity and courage?

Sadakat, vazife, saygı, onur, doğruluk ve cesaret?

Loyalty, duty, respect, selfless service

Sadakat, vazşfe, saygı, özverili hizmet

Click to see more example sentences