English-Turkish translations for dwarf:

cüce · cüce olan · bücür · bodur · other translations

dwarf cüce

It's a white dwarf white, hot, small but unbelievably dense

Bu bir Beyaz Cüce. Beyaz, sıcak, küçük ama inanılmaz derecede yoğun.

Is that a dwarf?

Bu bir cüce mi?

Yeah. I would've punched a white dwarf, too, and a white old lady.

Evet, beyaz bir cüceyi de yumruklardım, beyaz bir teyzeyi de.

Click to see more example sentences
dwarf cüce olan

He's not a Dwarf, is he?

O bir cüce değil, değil mi?

Sirius, the brightest star in the night sky, has a very faint stellar companion a white dwarf.

Geceleri gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius'un çok soluk bir yıldız eşlikçisi vardır: Bir beyaz cüce.

And like our sun, it too will become a white dwarf.

Ve güneşimiz gibi, o da beyaz bir cüce olacak.

Click to see more example sentences
dwarf bücür

Give me that, you dwarf!

Ver onu bana, seni bücür

dwarf bodur

Thousands of years ago, dwarf elephants lived here.

Binlerce yıl önce, bodur filler burada yaşadılar.