English-Turkish translations for dwelling:

ev · mesken · other translations

dwelling ev

My Lord King, this woman Leah and I dwell within the same house.

Yüce kralım, bu kadın Leah ve ben aynı evde yaşıyoruz.

Because home is where your peace and happiness dwells.

Çünkü ev, sizin barış ve huzur bulduğunuz yerdir.

And in God's house dwell for long days.

Ve Tanrı'nın evinde yaşamak, uzun günler için.

Click to see more example sentences
dwelling mesken

You're dwelling, sweetheart.

Mesken tutmuşsun tatlım.