English-Turkish translations for dye:

boyamak, boya, boyalı · boyama · boyar · kumaş boyası · other translations

dye boyamak, boya, boyalı

And it doesn't even look like a dye job.

Öyle olsa bile, boya işi gibi görünmüyor.

Bill Ferguson sells me two million dollars worth of dyes every year.

Bill Ferguson her sene bana iki milyon dolarlık boya satar.

Oh! Is anyone else a dye pack?

Boya Paketi olan başka kimse var mı?

Click to see more example sentences
dye boyama

Yeah. Hair dye gel.

Evet, saç boyama jeli.

dye boyar

Who dyes a toddler's hair?

Kim bir çocuğun saçını boyar ki?

dye kumaş boyası

And you, Dye Job.

Ve sen, kumaş boyası.