English-Turkish translations for dynamic:

dinamik · hareketli · enerjik · etkin · other translations

dynamic dinamik

Dad, it's a nice idea, but Lacey and Ed have a very complex dynamic.

Baba, bu güzel bir fikir ama Lacey ve Ed arasında karmaşık bir dinamik var.

Mr. Wilson has such a dynamic personality.

Bay Wilson'ın dinamik bir kişiliği var.

Today Gujarat needs young and dynamic business leaders like you.

Bugün Gujarat'ın, senin gibi genç ve dinamik liderlere ihtiyacı var.

Click to see more example sentences
dynamic hareketli

It's a very dynamic place.

Burası çok hareketli bir yer.

There are two dynamic entry points.

İki tane hareketli giriş noktası var.

This is a very dynamic game, Mr. Dapina.

Bu çok hareketli bir oyun, Bay Dapina.

Click to see more example sentences
dynamic enerjik

It's an incredibly dynamic place to be.

Burası inanılmaz derecede enerjik bir yer.

He's a very dynamic speaker.

Çok enerjik bir konuşmacı.

dynamic etkin

Fathers and daughters kind of a push-pull dynamic, isn't it?

Babalar ve kızları bir tür etki-tepki ilişkisi, değil mi?