English-Turkish translations for e:

e · d · other translations

e e

Chuck E. Cheese pizza don't come cheap, but Kyle likes it, and, damn it, so do I.

Chuck E. Cheese pizzası ucuz değil ama Kyle seviyor ve lanet olsun, o zaman ben de seviyorum.

What Coulson's doing here, this isn't S.H.I.E.L.D not the real S.H.I.E.L.D., anyway.

Coulson'ın burada yaptığı şey, S.H.I.E.L.D. bu değil. Gerçek S.H.I.E.L.D. değil en azından.

So, E, what do you got?

E, sende ne var ne yok?

Click to see more example sentences
e d

Chuck E. Cheese pizza don't come cheap, but Kyle likes it, and, damn it, so do I.

Chuck E. Cheese pizzası ucuz değil ama Kyle seviyor ve lanet olsun, o zaman ben de seviyorum.

Not the real S.H.I.E.L.D., anyway.

Gerçek S.H.I.E.L.D. değil en azından.

E, D, F, C, Z, P.

E, D, F, C, Z, P.

Click to see more example sentences