English-Turkish translations for each:

her · her biri · birbiri · tanesi · hepsi · other translations

each her

Whatever happens, we're a family. And what's important is that we love each other.

Her ne olursa olsun, biz bir aileyiz ve önemli olan, birbirimizi sevmemiz

Takes two or three people each time.

Her seferinde iki ya da üç insanı alıyor.

Each time, she found me.

Her seferinde, beni buldu.

Click to see more example sentences
each her biri

Whatever happens, we're a family. And what's important is that we love each other.

Her ne olursa olsun, biz bir aileyiz ve önemli olan, birbirimizi sevmemiz

Maybe each piece of the message is its own key.

Belki de mesajın her bir parçası Kendi anahtarıdır.

Use each one once and then throw it away.

Her birini bir kez kullan ve at.

Click to see more example sentences
each birbiri

Whatever happens, we're a family. And what's important is that we love each other.

Her ne olursa olsun, biz bir aileyiz ve önemli olan, birbirimizi sevmemiz

I know, but we mean something to each other, right?

Biliyorum, ama birbirimize bir şey ifade ediyoruz, değil mi?

We know everything about each other.

Birbirimiz hakkında her şeyi biliyoruz.

Click to see more example sentences
each tanesi

But one after another, and each for only one night.

Ama sonra başka bir tane, ve her biri sadece bir gece için.

One on each side and then one on the back!

Her yan için bir tane ve bir tane de arkaya!

Each one has three blank pages in it, and there's a pen.

Her birinin içinde üç tane boş sayfa var Bu kalemi de al.

Click to see more example sentences
each hepsi

Yeah, well, we're all here to help each other out, right?

Evet, hepimiz birbirimize yardım etmek için buradayız, değil mi?

Is there one for each of us?

Hepimiz için bir tane mi var?

Three trains arrived in two days, each with three, four, five thousand people aboard, all from Warsaw.

İki günde üç tren geldi. Her birinin içinde üç, dört, beş bin insan vardı. Hepsi Varşova'dandı.

Click to see more example sentences