English-Turkish translations for ear:

kulak · dikkat · other translations

ear kulak

So sorry to interrupt, but you have something behind your ear.

Böldüğüm için çok üzgünüm, ama kulağının arkasında bir şey var.

You've got a good ear.

İyi bir kulağın var.

You have a great ear.

Mükemmel bir kulağın var.

Click to see more example sentences
ear dikkat

Careful, my earrings

Dikkat et, küpelerim