English-Turkish translations for earache:

kulak ağrısı., kulak ağrısı · other translations

earache kulak ağrısı., kulak ağrısı

He had an earache, but the doctor said it was nothing.

Kulağında bir ağrı vardı ama doktor hiçbir şeyi olmadığını söyledi.

Christina Breen has earache.

Christina Breen'in kulağı ağrıyor.

Actually, Joey has an earache.

Aslında, Joey'in kulağı ağrıyor.