English-Turkish translations for earmark:

bir yana koymak · other translations

earmark bir yana koymak

Frank was earmarked for general.

General için Frank bir yana koyulmuştu.