English-Turkish translations for earring:

küpe., küpe · other translations

earring küpe., küpe

The engagement ring, a tennis bracelet, diamond earrings.

Nişan yüzüğü, bir tenis bileziği, elmas küpeler.

Yeah, but I found another girl's earring in his bedroom.

Evet, ama odasında başka bir kızın küpesini buldum.

Gold earrings and the love note.

Altın küpeler ve aşk mektubu.

Click to see more example sentences