English-Turkish translations for earthly:

olası · dünyevi · dünyaya ait · other translations

earthly olası

A million years ago, this planet may have looked like Earth.

Bir milyon yıl önce, bu gezegen Dünya gibi görünüyor olabilir.

It's a Earth rule every kid has to have one.

Bu bir Dünya kuralı, her çocuğun bir tane olmalı.

Earth will soon be ours.

Dünya yakında bizim olacak.

Click to see more example sentences
earthly dünyevi

No, you're above all of these earthly things, because you live only for your patients.

Sen tüm bu dünyevi şeylerin üzerindesin çünkü sen sadece hastaların için yaşarsın.

Remind us constantly how brief and uncertain our earthly life is.

Dünyevi hayatımızın ne kadar kısa ve belirsiz olduğunu bize hatırlat.

My reward for earthly service will be suffering.

Dünyevi hizmet için ödülüm; acı çekmek olacak.

Click to see more example sentences
earthly dünyaya ait

Sorry, no record of Earth.

Üzgünüm, Dünya'ya ait kayıt yok.

It's like the lost ark, it's not of this Earth.

Kayıp Nuh'un Gemisi gibi. Bu dünyaya ait değil.

Xi said, The thing does not belong on the earth.

Xi dedi ki: Bu şey dünyaya ait değil.

Click to see more example sentences