English-Turkish translations for earthworm:

solucan · other translations

earthworm solucan

Spiders, earthworms, snails, slugs, insects and some plants like the Venus flytrap.

Örümcekler, solucanlar, salyangozlar, sümüklüböcekler, böcekler ve sinekkapan gibi birtakım bitkiler.

Like your earthworms?

Senin solucanların gibi?

Is that a giant earthworm?

Bu dev bir solucan mı?

Click to see more example sentences