English-Turkish translations for easel:

şövale., şövale · other translations

easel şövale., şövale

You showed her the easel?

Ona şövaleyi mi gösterdin?

They won't accept an easel.

Bir şövaleyi kabul etmezler.