English-Turkish translations for easily:

kolay kolay, kolaylıkla, kolayca, kolay · rahat rahat · muhtemelen · other translations

easily kolay kolay, kolaylıkla, kolayca, kolay

Everything came too easily to him, but at least he knew it.

Ona herşey çok kolay geliyordu, ama en azından o, bunu biliyordu.

No, I won't leave that easily.

Hayır, ben kolayca terk etmeyeceğim.

All right, how easily do you think I scare?

Tamam, sence ben ne kadar kolay korkuyorum?

Click to see more example sentences
easily rahat rahat

But I can breathe more easily now.

Ama şimdi daha rahat nefes alıyorum.

I mean, they so easily meet with Servet's brother.

Yani o Servet'in kardeşi ile çok rahat görüşüyorlar.

easily muhtemelen

This little gift you've imported for Harry is easily the best!

Harry için ithal edilmiş bu küçük hediye muhtemelen en iyisi!