English-Turkish translations for east:

doğudan, doğu, doğudaki · doğuya doğru · güneydoğu · doğuya doğru olan · ortadoğu · doğudaki bölüm · doğudan esen · other translations

east doğudan, doğu, doğudaki

North, south, east, and west.

Kuzey, güney, doğu ve batı.

It went South, north, east and west.

Güneye bir de kuzeye, doğuya ve batıya.

But don't worry, my Upper East Side friends.

Ama merak etmeyin, Yukarı Doğu Yakalı arkadaşlarım.

Click to see more example sentences
east doğuya doğru

Forget about her and go east, young man.

Onu unut ve doğuya doğru genç adam.

Okay, yeah, they're heading east.

Tamam, evet. Doğuya doğru gidiyorlar.

He's moving towards the east exit.

Doğu çıkışına doğru hareket ediyor.

Click to see more example sentences
east güneydoğu

You will ride east, you southeast, and you northeast.

Sen doğuya, sen güneydoğuya, sen de kuzeydoğuya süreceksin.

The east-by-southeast section of the house is moving.

Evin güneydoğu kısmından doğuya doğru olan kısmı hareket ediyor.

Is the south-east entrance secure?

Sonra. Güneydoğu girişi güvenli mi?

Click to see more example sentences
east doğuya doğru olan

Forget about her and go east, young man.

Onu unut ve doğuya doğru genç adam.

Also a very beautiful blue sea, but the current travels east.

O da çok güzel, masmavi bir deniz. Ama akıntı doğuya doğru gidiyor.

She was heading east, wasn't she?

O da doğuya doğru gidiyordu, değil mi?

Click to see more example sentences
east ortadoğu

P E-A-C-E. Peace to the Middle East Go, planet!

B A-R-I-Ş. Ortadoğu'ya barış Hadi gezegene barış!

Peace in the middle east,a two-hour orgasm, a few pagesof your lesser work.

Ortadoğu'da barış. İki saatlik orgazm, ve senin çalışmalarından birkaç sayfa.

east doğudaki bölüm

East research division.

Doğu araştırma bölümü.

East side of Orpheus park, I need an ambulance.

Orpheus parkının doğu bölümüne bir ambulans istiyorum.

east doğudan esen

'Cause we're from East Los, ese!

Çünkü biz Doğu Los'tanız, ese.