English-Turkish translations for ecosystem:

ekosistem · eko · other translations

ecosystem ekosistem

It's an artificial ecosystem designed to simulate Corky's natural habitat.

Yapay bir ekosistem. Corky'nin doğal ortamını taklit etmek için yapılır.

It's an artificial ecosystem. It's designed to simulate Corky's natural habitat.

Corky'nin doğal ortamını andıran yapay bir ekosistem anlamına geliyor.

But it's an ecosystem under pressure.

Ancak bu baskı altında bir ekosistem.

Click to see more example sentences
ecosystem eko

If I deveate just once, the entire ecosystem collapses..

Bir kez bile geç kalırsam, tüm eko-sistem göçer..