English-Turkish translations for ectoplasm:

ektoplazma · other translations

ectoplasm ektoplazma

Or maybe two or three times, depending on your supply of ectoplasm.

Ya da belki iki ya da üç kez, ektoplazma tedariğine bağlı.

Magnetic flux ectoplasm detector is activated and calibrated.

Manyetik akı ektoplazma detektörü açık ve ayarlı.

Is that gum, or is that ectoplasm?

O bir sakız yoksa ektoplazma mı?

Click to see more example sentences