English-Turkish translations for eden:

cennet., cennet · other translations

We also found translations for word eden in Turkish.

eden

Thank you, Eden, for all that you've done for both me and my father.

Teşekkür ederim, Eden. Yaptığın her şey için. Benim ve babam için

Eden, I'm sorry, but I can't let that happen.

Eden, üzgünüm ama bunun olmasına izin veremem.

William Eden offered me the world last night.

William Eden bana dünyayı sundu dün gece.

But without United Nations support, Eden leaves himself vulnerable.

Fakat Birleşmiş Milletler'in desteği olmadan, Eden savunmasız kalır.

Good night, Mr. Eden.

İyi geceler Bay Eden.

Adam and Eve were naked in the Garden of Eden, weren't they?

Adam ve Havva da Eden bahçesinde çıplaktı öyle değil mi?

Eden Hall is a great chance for you.

Eden Hall sizin için harika bir şans.

Look, Eden, I thought that we I thought that, uh, that, uh, that this product that I've been working on,

Bak, Eden, Düşündüm de belki biz yani düşündüm de, bu, ah, bu bu, benim üzerinde çalıştığım ürün.

Eith' Hekate doie menos ifthimon ede moi alken.

Eith' Hekate doie menos ifthimon ede moi alken.

And Eden eats there every week, huh?

İrem her hafta orada yemek yiyormuş, öyle mi?