English-Turkish translations for edging:

kenar · sınır · other translations

edging kenar

A little wrinkled around the edges, but not bad for an old man.

Ağız kenarları biraz kırışık ama yaşlı bir adam için hiç fena değil.

Eric.. okay stay away from the edge, okay?

Eric tamam kenardan uzak dur, tamam mı?

I thought he said, "edge

Ben "kenar" dedi sandım.

Click to see more example sentences
edging sınır

They're for me and Tess, 'cause I do have edge.

Tess ve benim için çünkü ben sınırları zorlarım.

This stuff is cutting edge, a binary liquid.

Bu şey tam sınırda. İkili bir sıvı karışımı.

Hey, don't stand so near the edge.

Hey, sınıra o kadar yakın durma.

Click to see more example sentences