English-Turkish translations for edible:

yenilebilir · yenebilir · yenir · yemeklik · other translations

edible yenilebilir

I'll tell you, a little white wine, lemon and garlic, cayenne pepper, it'd be almost edible.

Söylüyorum sana biraz beyaz şarap, limon, sarımsak ve kırmızı biberle bu şey neredeyse yenilebilir bile olurdu.

Why would a zombie leave behind perfectly edible brains?

Neden bir zombi arkasında yenilebilir bir beyin bıraksın?

Ladies and gentlemen: a fully edible Acura cake!

Bayanlar ve baylar: Yenilebilir bir Acura pastası!

Click to see more example sentences
edible yenebilir

It's edible but I wouldn't call it food.

Bu yenebilir. Ama ben buna yemek diyemem.

It's an edible suicide note.

Yenebilir bir intihar notu.

Is this edible?

Bu yenebilir mi?

Click to see more example sentences
edible yenir

Well, so far everything's edible.

Şu ana kadar her şey yenir.

Is it edible?

Bu yenir mi?

edible yemeklik

Loroco is an edible flowering plant.

Loroco yemeklik bir çiçek bitkisidir.