English-Turkish translations for editor:

editör · yayıncı · gazete müdürü · düzenleyici · yayımcı · other translations

We also found translations for word editör in Turkish.

editor editör

This is my best friend and editor, Lucy Spiller.

Bu en iyi arkadaşım ve editör, Lucy Spiller.

He is a book editor.

O bir kitap editörü.

Have we got a new editor?

Yeni bir editör aldık?

Click to see more example sentences
editor yayıncı

Isn't that your editor friend?

Bu senin yayıncı dostun değil mi?

A.W. Merrick, sir, owner, publisher, editor-in-chief and, for the moment, sole reporter.

A.W. Merrick bayım. Mal sahibi, yayıncı, yazı işleri müdürü ve şimdilik gazetenin tek muhabiri.

Editor, publisher, lead reporter, advertising rep.

Editör, yayıncı, baş muhabir, reklam sorumlusu.

Click to see more example sentences
editor gazete müdürü

A.W. Merrick, sir, owner, publisher, editor-in-chief and, for the moment, sole reporter.

A.W. Merrick bayım. Mal sahibi, yayıncı, yazı işleri müdürü ve şimdilik gazetenin tek muhabiri.

editor düzenleyici

Millie is an Editor, Ray!

Millie bir Düzenleyici, Ray!

editor yayımcı

Editor PARK Soon-duk

Yayımcı: PARK Soon-duk