English-Turkish translations for education:

eğitimli, eğitim · eğitme, eğitici · eğitimci · öğrenim · terbiye · eğitimsel · eğitim yönün · other translations

education eğitimli, eğitim

After the fire, I went on to a better home, a family who adopted me and gave me a real education.

Yangından sonra, daha iyi bir eve gittim beni evlat edinen ve bana gerçek bir eğitim veren bir aileye.

New York State Education Department.

New York Eyaleti Eğitim Departmanı,

He's a very educated guy.

Çok eğitimli bir adam.

Click to see more example sentences
education eğitme, eğitici

You know what else would be fun and educational?

Başka ne eğlenceli ve eğitici olur, biliyor musun?

It is a perfectly functioning educational television.

O mükemmelce işleyen eğitici bir televizyon.

Tell them, Mr Pink, what an educational opportunity

Söyleyin onlara Bay Pink, bu nasıl eğitici bir fırsat olacaktır

Click to see more example sentences
education eğitimci

A jock, a student leader, a professional ballplayer, an educator, a gigolo.

Bir atlet, öğrenci başkanı profesyonel bir oyuncu. Bir eğitimci. Bir jigolo.

I'm not even an educator anymore.

Artık bir eğitimci bile değilim.

And she calls herself the wife of and educator?

Bir de kendine eğitimci eşi mi diyor?

Click to see more example sentences
education öğrenim

So much for higher education.

Yüksek öğrenim için çok fazla.

It's an education vacation

Bu bir öğrenim tatili

Limited experience, no higher education.

Sınırlı derecede deneyim, yüksek öğrenim yok.

education terbiye

Very mature for his age. and is very well educated.

Yaşına göre çok olgun. ve çok iyi bir terbiye almış.

At least he's educated and polite.

En azından eğitimli ve terbiyeli.

education eğitimsel

Educational toys Mrs Norton, not

Eğitimsel oyuncaklar, Mrs. Norton.

But it's not educationally acceptable to let him know that.

Ama bunu bilmesine izin vermek eğitimsel açıdan kabul edilebilir değil.

education eğitim yönün

Look at it this way at least you're getting an education.

Bir de şu yönden bak en azından eğitim alıyorsun.