English-Turkish translations for educator:

eğitici · eğitimci · öğretmen · eğitmen · other translations

educator eğitici

You know what else would be fun and educational?

Başka ne eğlenceli ve eğitici olur, biliyor musun?

It is a perfectly functioning educational television.

O mükemmelce işleyen eğitici bir televizyon.

Tell them, Mr Pink, what an educational opportunity

Söyleyin onlara Bay Pink, bu nasıl eğitici bir fırsat olacaktır

Click to see more example sentences
educator eğitimci

A jock, a student leader, a professional ballplayer, an educator, a gigolo.

Bir atlet, öğrenci başkanı profesyonel bir oyuncu. Bir eğitimci. Bir jigolo.

I'm not even an educator anymore.

Artık bir eğitimci bile değilim.

And she calls herself the wife of and educator?

Bir de kendine eğitimci eşi mi diyor?

Click to see more example sentences
educator öğretmen

Again, a teacher of Physical Education.

Yine, bir beden eğitimi öğretmeni.

Physical education teacher.

Beden eğitimi öğretmeni.

A teacher educates our children, and they become model citizens.

Bir öğretmen çocukları eğitir ve örnek vatandaş olurlar.

Click to see more example sentences
educator eğitmen

He's an educator.

O bir eğitmen.

And and an educator, yes.

Ve bir eğitmen, evet.