English-Turkish translations for effeminate:

kadınsı · efemine · kadınca., kadınca · other translations

effeminate kadınsı

If an effeminate man marries a woman and doesn't sleep with men, then yes, that man is not gay.

Eğer kadınsı bir adam bir kadınla evlenirse ve erkeklerle yatmazsa, o zaman evet, bu adam gay değildir.

He was very sweet, a little effeminate.

O biraz kadınsı, çok tatlı oldu.

It's a slightly effeminate hat.

Hafif kadınsı bir şapka bu.

Click to see more example sentences
effeminate efemine

We have a lot to do, And you are putting up a very effeminate sign.

Yapmamız gereken çok şey var ve sen çok efemine bir ilan asıyorsun.

At least he's not effeminate.

En azından efemine değil.

Isn't he effeminate enough?

Yeterince efemine değil mi?

Click to see more example sentences
effeminate kadınca., kadınca

If an effeminate man marries a woman and doesn't sleep with men, then yes, that man is not gay.

Eğer kadınsı bir adam bir kadınla evlenirse ve erkeklerle yatmazsa, o zaman evet, bu adam gay değildir.

That's not effeminate at all.

Bu hiç kadınca bir şey değil.

It also could be a woman or an effeminate lady-man.

Ayrıca kadın da olabilir ve ya travesti olabilir.