English-Turkish translations for effervescence:

neşeli., neşeli · other translations

effervescence neşeli., neşeli

We're not a country like France where charm, something light or effervescent can survive.

Biz Fransa gibi bir ülke değiliz cazibenin, ya da parlak, neşeli şeylerin yaşayabileceği.