English-Turkish translations for efficacy:

etki, etki. · other translations

efficacy etki, etki.

Taking a clinical approach to efficacy and focused outcomes.

Etkili bir klinik yaklaşım ve odaklanmış sonuç alma.