English-Turkish translations for egress:

çıkış · other translations

egress çıkış

You and Zoe can prep him and help with egress and the ingress.

Sen ve Zoe sadece onu hazırlayın ve girip çıkmasına yardım edebilirsiniz.