English-Turkish translations for elect:

seçilmiş, seçmek · seçimi kazanmış · karar vermek · other translations

elect seçilmiş, seçmek

The only elected representative in this room, chosen by the people for the people.

Bu odadaki tek seçilmiş temsilci. İnsanlar tarafından seçilmiş, insanlar için ve insanların tarafında.

Jack, please, I'm only an elected official here.

Jack, lütfen. Ben sadece seçilmiş bir memurum.

He was still elected president.

Yine de seçilmiş bir başkan.

Click to see more example sentences
elect seçimi kazanmış

Who actually won this election?

Bu seçimi gerçekten kim kazandı?

The Left already won some democratic election?

Sol ne zaman demokratik bir seçimi kazandı?

George, you finally got elected!

George, en sonunda seçimi kazandın!

Click to see more example sentences
elect karar vermek

He just needs you, because you're gonna decide the presidential election.

Sana ihtiyacı var, çünkü başkanlık seçimine sen karar vereceksin.