English-Turkish translations for electoral:

seçmen · other translations

electoral seçmen

Perhaps a sympathetic American President means more to me than an ambivalent British electorate.

Belki de, sempatik bir Amerikan Başkanı, bana değişken İngiliz seçmenlerden daha mantıklı geliyordur.

My dear electors, good evening.

Sevgili seçmenlerin, iyi akşamlar.

To brainwash the Italian electorate.

İtalyan seçmenlerin beyinlerini yıkamak için.

Click to see more example sentences