English-Turkish translations for electric:

elektrikli, elektrik · elektriksel · elektro, elektro- · elektriki · other translations

electric elektriksel

There was an electrical problem with the computers, and then I saw something.

Bilgisayarlarla ilgili elektriksel bir problem oldu ve ondan sonra bir şey gördüm.

It's a whole other world a new electric dimension.

Başka bir dünya, yeni bir elektriksel boyut.

Maybe it's an electrical problem.

Belki elektriksel bir sorun vardır.

I call it an electrical polarity guide, an E.P.G. it's a modified cathode.

Ona elektriksel kutup rehberi adını verdim. EKR. Modifiye edilmiş bir katot.

The human brain generates electrical activity.

İnsan beyni elektriksel aktivite yaratır.

He's got pulseless electrical activity.

O nabızsız elektriksel aktivite var.

No, it's giving them electricity so the moths fall asleep electrically.

Hayır, onlara elektrik veriyor. Böylece güveler elektriksel olarak uyuyor.

Connecting to the neural network somehow disrupted our brains' normal electrical activity.

Nöral ağa bağlanmak bir şekilde beynin normal elektriksel faaliyetini bozmuş.

What, like as in an electrical being?

Ne yani elektriksel bir varlık mı?

Electrical problem in the heart.

Kalbindeki elektriksel bir sorun var.