English-Turkish translations for electrician:

elektrikçi · elektrikçilik · other translations

electrician elektrikçi

An electrician, a maintenance person, a retired air traffic controller and an armored truck driver.

Bir elektrikçi, bir tamirci bir emekli hava trafik kontrol görevlisi ve bir zırhlı araç şoförü.

A good electrician is so hard to find nowadays.

Bugünlerde iyi bir elektrikçi bulmak çok zor.

Our electrician lives very near, they have a big house.

Çok yakında bizim elektrikçi yaşıyor, büyük bir evleri var.

Click to see more example sentences
electrician elektrikçilik

Electrician's a sensible choice.

Elektrikçilik mantıklı bir seçim.