English-Turkish translations for electricity:

elektrik · elektrik akımı · other translations

electricity elektrik

Then may I suggest a bottle of tequila and an electric toothbrush.

O halde bir şişe tekila ve bir elektrikli diş fırçası öneririm.

A blank screen and a lot of wasted electricity.

Boş bir ekran ve boşa gitmiş bir sürü elektrik.

No, that's just electric.

Hayır. O sadece elektrikli.

Click to see more example sentences
electricity elektrik akımı

She said, it's an electric current that does something.

Bir şeyler yapan bir elektrik akımı." dedi.

Wait, an electrical surge, a bloody handprint, a voice from beyond the grave.

Bir dakika, elektrik akımı dalgalanması, kanlı el izi, mezardan gelen ses.

Did the electricity feel nice, Daddy?

Elektrik akımı iyi hissettiriyor mu baba?

Click to see more example sentences