English-Turkish translations for electromagnet:

elektromıknatıs · other translations

electromagnet elektromıknatıs

This is a rare earth electromagnet.

Bu nadir bulunan bir elektromıknatıs.

The antimatter is suspended there in an airtight nanocomposite shell with electromagnets in each end.

Antimadde, orada, hava geçirmez uçlarında elektromıknatıs bulunan bir nanokompozit hücrenin içinde asıIı duruyor.