English-Turkish translations for electronics:

elektronik · elektronik bilimi., elektronik bilimi · other translations

electronics elektronik

He's just a computer and electronics technician. A brave one, but he's not the Intersect.

Doğru, o sadece bir bilgisayar ve elektronik teknisyeni cesur bir tane kabul, ama Bilgisayar değil.

Terry, what are you doing? Electromagnetic impulse created. It destroyed everything electronic.

Terry, ne yapıyorsun? elektromanyetik etki oluşturdu. elektronik herşeyi yok etti.

Electronics, rockets, earth satellites, supersonic flight, and now this.

Elektronik, roketler, uydular, ses üstü uçuş ve şimdi de bu.

But there's a weird electronic signal.

Ama tuhaf bir elektronik sinyal var.

No, I don't think it was some electronic mouse, Stu.

Hayır, bence bir tür elektronik fare değil, Stu.

Hence, I have invented this pen which is actually an electronic device.

Dolayısıyla, bu kalemi icat ettim. Aslında bu bir elektronik cihaz.

This car has electronic valve control, electronic gearbox control, an electronic differential.

Bu arabada elektronik valf kontrolü, elektronik vites kontrolü ve elektronik diferansiyel var.

A big house, electronics, a car, and a swimming pool.

Büyük bir ev, elektronik eşyalar, araba, yüzme havuzu.

No electronic footprint, no bank accounts, credit cards.

Elektronik iz yok banka hesabı yok, kredi kartı yok.

It's an electronic virus and it's spreading faster than I can track it.

Bu bir çeşit elektronik virüs ve takip edebileceğimden çok daha hızlı yayılıyor.