English-Turkish translations for elegance:

zarafet · zerafet · şıklık · güzellik · other translations

elegance zarafet

WlLLlE: Every day. The perfect marriage of European elegance and American enterprise.

Her gün mükemmel bir evlilik Avrupa zarafeti ve Amerikan girişimciliği.

Rococo elegance. But the new casino is just like Vegas. Really?

Zarafetten yoksun, ama yeni kumarhane de tıpkı Vegas gibi.

There's a perverse elegance to this butchery.

Bu kasaplığın sapıkça bir zarafeti var.

Click to see more example sentences
elegance zerafet

This isn't Southern elegance.

Bu güneyli zerafeti değil.

Efficiency has its own elegance, Deputy Lupo.

Verimin kendine ait bir zerafeti vardır, Yardımcı Lupo.

Beauty, elegance, quality.

Güzellik, zerafet, kalite.

elegance şıklık

I've just never seen such elegance from an orthopod.

Ben sadece hiç görmedim böyle Bir orthopod gelen şıklık.

Such elegance can only come from Madame Desboutin's hands.

Böyle bir şıklık sadece Madam Desboutin'in ellerinden çıkabilir.

elegance güzellik

Beauty, elegance, quality.

Güzellik, zerafet, kalite.